ستاره ها http://fa-darya.mihanblog.com 2020-05-30T14:27:02+01:00 text/html 2012-03-28T11:00:58+01:00 fa-darya.mihanblog.com هی روزگار http://fa-darya.mihanblog.com/post/28 سیلام گلم خوفی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟<br> <img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif">عیدت مبارک امیدوارم سال خوبی رو داشته باشی عزیزم <img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><br> <br> دیشب داشتم بادختر عمه م خاطراتمون تعریف میکردیم و میخندیدیم <img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif">البته وقتی یادم میاد <br> <br> از بیشتراشون خجالت میکشم اما بازم واسم شیرینن چون چرخ روزگار چرخیده و خیلی چیزارو عوض کرده <br> <br> هی روزگار چقد زودمیگذری .......<br> <br> اون وقتا ک بچه بودم چون نوه اول پسری بودم و غیر از من نی نی تو خونواده نبوده عزیز بوده ایم اما حالا چی سه تا <br> <br> دیگ اضافه شدن و نو ک اومد ب بازار کهنه میشه دل آزار .........هی روزگار ..........<img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"><br> <br> واسم تعریف میکنن اون وقتا عمو داوود عزیزم منو میکرده تو دمپای شلوارش دورتادورهم کش میبسته و منو میبرده <br> <br> بیرون یا منداختم تو کاپشنن و سوار موتور میشده و میرفتیم ددر........هی روزگار.......<br> <br> مامانم میگ بچه ک بودی ی روز ازصبح ک بیدارشدم دیدم نیسی هرچی گشتم دنبالت پیدات نکردم دیگ داشتم پس <br> <br> میافتادم ک زدی ب در کمد و فهمیدیم عمو داوود خواسه مارو بترسونه..... <br> &nbsp;اولین حرفی ک زدم این بوده:<span style="color: rgb(255, 0, 0);">علی دایی<br> </span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">علی دایی </span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">گل ......اخه عمو داوودم طرفدار پرسپولیس بود و منم پرسپولیسی کرد.<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><br> ی روز پرسپولیس باخته بود عمو داوودم <br> <br> عصبانی بود موتورا هم با...قرمز اومده بودن بیرون عموم عصبانی شد و رف ی شلوارلی ابیش برداش وی تیشرت <br> <br> کانوایی ابی رو کرد تو تن ی خری و انداختش تو بین طرفدارای استفلال&nbsp; <br> ا</span></span>اما الان نه عمو داوودی هس ک باهامون شوخی کنه بگه و بخنده همه رو شاد کنه <br> نه ما میتونیم بدون عموجونم شادباشیم نه دلمون میاد نبودش باور کنیم ......<br> <br> &nbsp;یادش بخیر دوم دبستان چون معلم گفته بود ساکت وقتی از در کلاس رف بیرون باچتر محکم زدم تو سرش....اما الان <br> <br> معلم تو اردو بهمون فوش میده فقط تو خواب سوسک میندازیم&nbsp; روش <br> <br> یادش بخیر اون زمونا بادوتاپسر عمه ام تو حیاط خونه مادر بزرگم وسطی بازی میکردیم احمد و حسین منو مینداختن <br> <br> وسط میگفتن نخودی و خودشون والیبال بازی میکردن .....یادم نمیره ک اون شب چقدازشون ناراحت شدم.... اما الان <br> <br> حسین و احمد شدن جناب دکتر و اون روزای خوش دیگ تکرار نمیشه .<br> <br> اون زمونا پسر عمه م&nbsp; حسین منو مینداخت رو شونش و میپردیم بالاو پایین اما حالا.....<br> <br> کلاس دوم راهنمایی من خیلی فوضول بودم معلم ادبیاتم از دستم عصبانی شد باخودکار زد تو سرم رفتم خونه گریه و <br> <br> ذاری ک خانم محکم زذه تو سرم و مامانم اومد مدرسه و دعوا...اما حالانهایتا مقنعه رو از سرش بکشیم وای از روزی <br> <br> ک معلم موهاش شونه نکرده باشه <img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"><br> چندسال پیش ما از جناب دکتر خواستیم ریاضی درسمون بده اون بیچاره هم قبول کرد اما هرچی درس میداد گوش <br> <br> نمیدادم و درنتیجه ی سوال ک پرسید نمیتونستم جواب بدم حوصلهم سررفته بود رفتم دوروغکی ب مامانم گفتم <br> <br> احمد زده تو سرم از همینجا ازت عذرخواهیی میکنم <img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br> <br> دخترخاله ام شینا خیلی خیلی فضول همه میگن مثل بچگی تو اما بخدامن ی ربع فضولیای اونم انجام ندادم.....<br> <br> چندوق پیش ی معلمی واسش گرفتن بیاد والیبال درسش بده شینا میگف شبیه غول اسمشم گذاشته بود گامبو <br> <br> حتی صداش میزد عمو گامبو خوب از قضا عمو گامبو از سگ میترسید شیناهم ک این قضیه فهمیده بود سگ انداخت <br> <br> پشت سر عمو گامبو و عمو گامبو دو تا پا داشت دو تا دیگ قرض کرد وفررررررررررررررراااااااااارررررررررر خوب از دوباره ی <br> <br> معلم دیگ واسش اوردن ک لاغرسفید بود میگ عمو مارمولک قطبی روز اول تو چایش فلفل ریخت روز دوم موقع غذاتو <br> <br> نوشابش ابلیمو و نمک ریخ اون بدبختم مریض شد.و اخرین مربیش هم ی پسر خوش اندام بود اسمش گذاشته بود <br> <br> گلزار جوجه و موقع بازی بهش گفته لوس بازی بسه شینا خانم بهش برخورده زیر پاش روغن ماشین ریخته و <br> <br> گلزار جوجه بیچاره افتاد و پاش شکست حالا شینا قول داده ی مربی ک خودش میشناسه بیاد اموزشش بده دیگ <br> <br> فضولی نمیکنه اما مربی وق نداره ... خوب حوصله ندارم بیشتر از این بنویشم بای بای نظر یادت نره اگ نظر ندادی<br> <br> &nbsp;مار بپیچه دور گردنت<br> text/html 2012-03-11T15:33:10+01:00 fa-darya.mihanblog.com والیبال بهبهان http://fa-darya.mihanblog.com/post/27 <font size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">بهبهان قهرمان شده خدا میدونه ک حقشه&nbsp; </span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"><br><font size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب لطف یزدان و بچه ها بهبهان قهرمان </span></font><font size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">شده بهبهان قهرمان شده</span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"><br><font size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;<br>سلام دوستای عزیز حالتون خوبه سلامتین من الان عالیم اومدم ی پسث توپ بذارم حال کنید <br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(204, 51, 204);"><font size="4">تیم والیبال بهبهان در مسابقات استانی<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مقام دوم(<span style="color: rgb(255, 153, 0);">اول</span>) را کسب کرد<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هورررررااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا </font></span></span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/41.gif"><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"><br><font size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><font size="4"><font size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">البته باید مقام اول میشدن اما ب دلایل زیر <span style="background-color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(51, 102, 102);"><font size="2">دزفول</font></span></span></span></font></font></span></span></font><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 255, 0);"><span style="color: rgb(204, 51, 204);"> اول </span></span></span></span></font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 255, 0);"><span style="color: rgb(204, 51, 204);">و بهبه</span></span></span></span></font></span><font size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><font size="4"><font size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(51, 102, 102);"></span></span></span></font></font></span></span></font><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 255, 0);"><span style="color: rgb(204, 51, 204);"></span></span></span></span></font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 255, 0);"><span style="color: rgb(204, 51, 204);"></span></span></span></span></font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 255, 0);"><span style="color: rgb(204, 51, 204);">ان</span></span></span></span></font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 255, 0);"><span style="color: rgb(204, 51, 204);"> دوم شد&nbsp; <br>و درحال حاضر مربی تیم والیبال بهبهان </span></span></span></span></font></span><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 255, 0);"><span style="color: rgb(204, 51, 204);">سر کار خانم کبری دلپاک </span></span></span></span></font></span><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 255, 0);"><span style="color: rgb(204, 51, 204);">عزیزدرپیگیرین که </span></span></span></span></font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 255, 0);"><span style="color: rgb(204, 51, 204);">مقام قهرمانی را از دزفول پس بگیرن </span></span></span></span></font></span><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 255, 0);"><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br>6.1امتیاز بی دلبل برای دزفول <br><br>2.نادیده گرفتن خطاهای نفوذی و تور برای دزفول<br></span></span></span></span></font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 255, 0);"><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> 3.عدم توجه تیم دزفول ب رده سنی 17و داشتن&nbsp; بازیکن 20</span></span></span></span></font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 255, 0);"><span style="color: rgb(204, 51, 204);"></span></span></span></span></font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 255, 0);"><span style="color: rgb(204, 51, 204);"></span></span></span></span></font></span><font size="3"><span style="color: rgb(153, 51, 153);">ساله</span></font><br><span style="color: rgb(51, 255, 51);"><font size="4">و اما نتایج بازی بهبهان:<br><br></font></span><span style="color: rgb(51, 255, 51);"></span><span style="color: rgb(51, 255, 51);"><font size="4">90/12/15</font></span><span style="color: rgb(51, 255, 51);"><font size="4"> &nbsp;&nbsp; ساعت10صبح</font></span><span style="color: rgb(51, 255, 51);"><font size="4"></font></span><span style="color: rgb(51, 255, 51);"><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; بهبهان 2-0اندیکا</font></span><br><br><br><span style="color: rgb(51, 255, 51);"><font size="4">&nbsp;90/12/16&nbsp; </font></span><span style="color: rgb(51, 255, 51);"><font size="4">ساعت10صبح</font></span><span style="color: rgb(51, 255, 51);"></span><span style="color: rgb(51, 255, 51);"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(51, 255, 51);"><font size="4">بهبهان 2-0شوشتر<br><br></font></span>&nbsp;<span style="color: rgb(51, 255, 51);"><font size="4">90/12/16&nbsp; </font></span><span style="color: rgb(51, 255, 51);"><font size="4">ساعت4بعداز ظهر</font></span> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(51, 255, 51);"><font size="4">بهبهان 2-0باغملک</font></span><br><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 255, 0);"><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br></span></span></span></span></font></span><span style="color: rgb(51, 255, 51);"><font size="4">&nbsp;90/12/17&nbsp; </font></span><span style="color: rgb(51, 255, 51);"><font size="4">ساعت10صبح</font></span><span style="color: rgb(51, 255, 51);"></span><span style="color: rgb(51, 255, 51);"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(51, 255, 51);"><font size="4">بهبهان 1-2دزفول</font></span><span style="color: rgb(51, 255, 51);"><font size="4"><br></font></span><span style="color: rgb(51, 255, 51);"></span><span style="color: rgb(51, 255, 51);"></span><span style="color: rgb(51, 255, 51);"></span><span style="color: rgb(51, 255, 51);"><font size="4"><br>&nbsp; </font></span><span style="color: rgb(51, 255, 51);"><font size="4">90/12/17</font></span><span style="color: rgb(51, 255, 51);"><font size="4">ساعت5بعداز ظهر</font></span> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(51, 255, 51);"><font size="4">بهبهان2-0 مس</font></span><span style="color: rgb(51, 255, 51);"><font size="4">جدسلیمان</font></span><br><br><br><br><span style="color: rgb(51, 255, 51);"><font size="4">90/12/18</font></span><span style="color: rgb(51, 255, 51);"><font size="4"> &nbsp;&nbsp; ساعت8.5صبح</font></span><span style="color: rgb(51, 255, 51);"></span><span style="color: rgb(51, 255, 51);"><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; بهبهان 2-0ماهشهر <br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br>لعنت ب این داورا ک هرچی میکشیم از این داوراس <br><br>بهبهان مقام دوم&nbsp; البته اول&nbsp; بدست اورد </span></font></span><font size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><font size="4">&nbsp;&nbsp; <br>هورررررااااااااااااااا</font></span></span></font><font size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><font size="4">&nbsp; هورررررااااااااااااااا</font></span></span></font><br><br><div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span><br></div> text/html 2012-03-09T11:59:01+01:00 fa-darya.mihanblog.com خاطرات شلمچه اجباری و باصفا http://fa-darya.mihanblog.com/post/26 <font size="3"><span style="color: rgb(102, 0, 204);">سلام خدمت همه دوستاعزیزم خوبید؟سلامتین؟چخبرا؟</span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><br> <font size="3"><span style="color: rgb(102, 0, 204);">بریمرو ماجرا اصلی شلمچه اجباری و با صفا.مردم میرن شلمچه نمازودعا سنامارفتیم حال وصفاو رقص پای کوبی .....</span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"><br> <font size="3"><span style="color: rgb(102, 0, 204);">ساعت7:30رسیدیم روبه رو سپاه من تا رسیدم به لباسم پیله کردن اخه من مانتو مشکی وشلوار جین سفید پوشیده بودم </span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"><font size="3"><span style="color: rgb(102, 0, 204);">اون نامرداهم گفتن زنگ بزن یونیفرم مدرسه تو بیارن&nbsp; گفتم :خ___________انم .یعنی چی .ما ک چادر میپوشیم</span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"><font size="3"><span style="color: rgb(102, 0, 204);">:چادر ک باید بپوشی زود باش زنگ بزن </span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/82.gif"> <font size="3"><span style="color: rgb(102, 0, 204);">جواب دادم خانم شما ک گفتید گوشی نیارید منم ار اونجایی ک خیلی دختر حرف گوش کنی هستم گوشی نیوردم</span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/40.gif"><font size="3"><span style="color: rgb(102, 0, 204);">گوشی شو داد دستم و گف بگیر و باگوشی اون زنگ زدم فرم لعنتی اوردن </span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/63.gif"><font size="3"><span style="color: rgb(102, 0, 204);"></span> <span style="color: rgb(102, 0, 204);">20نفری بودیم رفتیم تو ی اتاق خیلی خیلی کوچک لباسامون عوض کردیم </span></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"><font style="color: rgb(102, 0, 204);" size="3">این هیرو ویر گوشیام تلق افتاد </font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/37.gif"><font size="3"><span style="color: rgb(102, 0, 204);">حالا شانس اوردیم همه از دوستای </span></font><font style="color: rgb(102, 0, 204);" size="3">خودمون بودن&nbsp; </font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/91.gif"><br><font style="color: rgb(102, 0, 204);" size="3">خوب تا راننده حرکت کرد ماهم </font><font style="color: rgb(102, 0, 204);" size="3">از صلوات</font><font style="color: rgb(102, 0, 204);" size="3"> شروع کردیم اول&nbsp; یار دستانی من .تا رپ وبندری و سنتی خلاصه همه چی و بزن و برقص وای خیلی باحال بود جاتون خالی اینقد خوندن و رقصیدن ک صدای دبیر بی فرهنگ در اومد داد زد<br>&nbsp;چ خبرتون ؟؟اونجا چ خبر ؟ دخترا همه پردیدن رو جاهاشون من خودم نشسته بودم دادزدم&nbsp; خانم قر قر قرتو کمرشون فراوون نمیدونن کجا بریزن ....<br>اونا هم جواب دادن تو ماشین توماشین<br>&nbsp;خوب تادهلاویه اتفاق خاصی نیوفتادتا تو دهلاویه ی سوسک خردیدم جلو دخترا ک میگرفتمش همه دس میذاشتن جیغ خیلی باحال بودمن عاشق اینم ک اذیت دخترا کنم خیلی حال میده مگه نه؟ <br>کمک راننده ی مرد عرب اخمو بود اومد چپ چپ نگاه کرد گف اشغال نریزید هامنم جواب داد شما درستم میتونید صحبت کنید، بخدا بابام اینجورباهام صحبت نکرده </font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/85.gif"><font style="color: rgb(102, 0, 204);" size="3">اونم خندید و رفت قرار بود ببرنمون اردوگاه شهید مهلاتی توراه روبرو قبرستان ماشین شماره 3تایرش ترکید بچه ها میگفتن داشتیم درباره روح و جن صحبت میکردیم ک&nbsp; تاییر ترکید بیچاره ها زره ترک شدن </font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/59.gif"><font style="color: rgb(102, 0, 204);" size="3"> خوب تو اردو گاه ی رزمایش چرتی گذاشتن ....<br>وقتی برگشتیم خوابگاه </font><font style="color: rgb(102, 0, 204);" size="3">ساعت 11بود گفتن خاموشی اما کو گوش شنوا </font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><font style="color: rgb(102, 0, 204);" size="3">بچه ها همش حرف میزدن و میخنبدن تا چراغاروهم خاموش میکردن همه باهم جی_________________غ&nbsp; ک دبیر بی فرهنگ پرورشی راه افتاد و داد زد:<span style="color: rgb(0, 153, 0);">بگیریدبتمرگید </span></font>،<font style="color: rgb(102, 0, 204);" size="3"><span style="color: rgb(0, 153, 0);">بیشور بیفرهنگا، شما فقط بدرد ولگردی تو خیابئنا میخورید شمارو چ گفته ب اینجاها.گستاخ پدرسوخته ها خفه شید <span style="color: rgb(102, 0, 204);">الی</span> <span style="color: rgb(102, 0, 204);">ی ترک سرفه کرد دیگ همه پشت سرهم سرفه میکردن </span></span></font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/35.gif"><font style="color: rgb(102, 0, 204);" size="3"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="color: rgb(102, 0, 204);">اما گروه ما ک مثلا فضول ترین گروه بود صدامون در نمیومد </span></span></font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/5.gif"><font style="color: rgb(102, 0, 204);" size="3"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="color: rgb(102, 0, 204);">اما اخر تمام کاسه کوزه ها رو ما شکست </span></span></font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"><br><font style="color: rgb(102, 0, 204);" size="3"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="color: rgb(102, 0, 204);"> خوب فرداشم ساعت 5دادزدن پاشید واسه نماز اما ما تا ساعت 7خوابیدیم تو راه شلمچه ایقد خونیدیم و رقصیدیم ک حد نداشت تاراهنماهمون ک ی اقای زینتی ی مرد ....بود </span></span></font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/52.gif"><font style="color: rgb(102, 0, 204);" size="3"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="color: rgb(102, 0, 204);">اومد و چهار سوال علمی پرسید من 2تا جواب دادم فامیلم پرسید </span></span></font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/32.gif"><font style="color: rgb(102, 0, 204);" size="3"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="color: rgb(102, 0, 204);">من گفتم اغا قصد ازدواج ندارم</span></span></font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/85.gif"><font style="color: rgb(102, 0, 204);" size="3"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="color: rgb(102, 0, 204);"> حالا مرد بدبخت همسن پدربزرگم بود خیلی اسرار کرد تاگفتم</span></span></font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/69.gif"><font style="color: rgb(102, 0, 204);" size="3"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="color: rgb(102, 0, 204);"> ک یهو گف شیخ محسن چکارت میشه ؟ ها هنگ کردما گفتم ی___________ا خدا اغابخداماهرچی داریم میخ نداریم البته اسم عموم محسن ک الان کاناداست .....خوب رسیدیم شلمچه&nbsp;&nbsp; <br></span></span></font><img src="http://up.vatandownload.com/images/ye5wwict0zpmhv6pjhtc_thumb.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><font style="color: rgb(102, 0, 204);" size="3"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="color: rgb(102, 0, 204);"><br>من میخواستم برم رو مینا ک دوستام نذاشتن </span></span></font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/42.gif"><font style="color: rgb(102, 0, 204);" size="3"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="color: rgb(102, 0, 204);">حیف شد وگرنه شهید میشدیم .........تو شلمچه برادراحمدی نژاد اومده بود داشت حرف میرد ک دوستم اتوسارف گوشیش بزنه تو شارژ ک دستش برق گرفت و بدرجور ورم کرد اما شانس نداشتیم شهید شه. اونجا اسوتی زیادی بود مثلا&nbsp; اخوند ب جای دو سجده ی سجده رف تو بلندگو بار اول گفتن زائران محترم بهبهان هرچه سریع تر ب پارکینگ بار دوم مسافران محترم<br>شهرستان پارکینگ هر چه سریع تر ب پارکینگ</span></span></font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/7.gif"><br><font style="color: rgb(102, 0, 204);" size="3"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="color: rgb(102, 0, 204);">خوب موقع برگشت ماشین ما از ساعت3:30تا6:45خراب شد</span></span></font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/40.gif"><font style="color: rgb(102, 0, 204);" size="3"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="color: rgb(102, 0, 204);">کجا تو بیابون بی اب ابادان <br></span></span></font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><br><font style="color: rgb(102, 0, 204);" size="3"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="color: rgb(102, 0, 204);">ماشین ک درس شد راننده صدای ترانه رو زیاد کرد و ملودی رو گذاشت ما دس میزدیم و همراهیش میکردیم وای غوغایی بود چراغا خواموش فقط نورنما ها روشن فضا رمانتیک شده بود</span></span></font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><font style="color: rgb(102, 0, 204);" size="3"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="color: rgb(102, 0, 204);"> ساعت حدود7:30بود ک دوباره سوپر ماشین منفجرشد باز ماتو شب تو بیابون علاف بودیم</span></span></font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/77.gif"><br><font style="color: rgb(102, 0, 204);" size="3"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="color: rgb(102, 0, 204);"> بعضی دخترا گریه میکردن بعضیا دعوا ماهم ب جای غسل شهادت تیمم شهادت کردیم</span></span></font><font style="color: rgb(102, 0, 204);" size="3"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="color: rgb(102, 0, 204);"> اما حیف....<br>خوب برگشت دوستام پاشدن رقصیدن اما من ردیف اول نشستم و نرفتم طرفشون اون نامردا هم نذاشتن بخوابم</span></span></font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/81.gif"><br><font style="color: rgb(102, 0, 204);" size="3"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="color: rgb(102, 0, 204);"> کلا خوب بود ادم جهنم اما بادو ستاش باشه عالیه چ برسه ب شلمچه <font size="4"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br>&nbsp;نظر فراموش نشه سوسک بره تو غذای کسی ک نظر نذاره <br><span style="color: rgb(204, 51, 204);"></span><font size="6">ب<span style="color: rgb(204, 51, 204);">در<span style="color: rgb(255, 102, 0);">و<span style="color: rgb(0, 51, 0);"><span style="color: rgb(255, 153, 0);">د<span style="color: rgb(102, 0, 0);">&nbsp; راستی پست والیبال بهبهان وهم حتما بخونید</span></span></span></span></span></font><br></span></font> </span></span></font> text/html 2012-03-09T09:46:50+01:00 fa-darya.mihanblog.com شینا اخراج شد http://fa-darya.mihanblog.com/post/25 <img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">سلام ب همه دوستای عزیزم خوبید ؟ راستش هدفم از این پست معذرت خواهی از ی دوست عزیزی <img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif">ک متاسفانه شینا ی پستی درباره ایشون گذاش .همین جا ازشون عذرخواهی میکنیم و به همه دوستایی ک این پست خوندن بگم حرفاش جدی نگیرید<img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/30.gif"> وب من طرفدار زیادی نداره&nbsp; اوا از شانس بد ما اون مطلب 20نظر داش اخه این دختر فضول ب همه خبر داده بو بازم عذرخواهی میکنم تا چند ساعت دیگ خاطرات اردو رو میذارم حتما بیایید بخونیدش بای بای text/html 2012-02-29T17:49:04+01:00 fa-darya.mihanblog.com اولین پست شینا خانم http://fa-darya.mihanblog.com/post/24 <span style="color: rgb(255, 0, 0);">1</span>در امتداد نگاه تو<br>لحظه های انتظار شکسته می شود<br>و بغض تنهایی من<br>مغلوب وجود تو می شود<br>____________________________________________________________________<br>2.صدای جیر جیرک ها به گوش می رسد<br>سکوت را نوازش می دهند<br>و جای خالی آدم های شب نشین را<br>با نگاهی معصومانه پر می کنند<br>__________________________________________<br>نمی دانم چرا امشب واژه هایم خیس شده اند<br>مثل آسمانی که امشب می بارد....<br>و اینک باران<br>بر لبه ی پنجره ی احساسم می نشیند<br>و چشمانم را نوازش می دهد<br>تا شاید از لحظه های دلتنگی گذر کنم<br>____________________________________________________________________<br>مترسک ناز می کند<br>کلاغ ها فریاد می زنند<br>و من سکوت می کنم....<br>این مزرعه ی زندگی من است<br>خشک و بی نشان<br> text/html 2012-02-13T18:11:10+01:00 fa-darya.mihanblog.com مصاحبه با دوستای عسیس دلم http://fa-darya.mihanblog.com/post/23 <ol><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">نام:<span style="color: rgb(102, 0, 204);"><font size="3">ثمین&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></font></span><font size="2"><span style="color: rgb(153, 51, 153);"></span></font></span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">سن:16<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (پیر شدی ها)<br> </font></span></span></li></ol> <span style="color: rgb(204, 51, 204);"><span style="color: rgb(102, 0, 204);"> </span></span><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><span style="color: rgb(102, 0, 204);"></span></span> <ol><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">لقب<span style="background-color: rgb(102, 0, 204);"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">: ثم ثم چش سوز&nbsp; <br> </span></span></span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">وزن<span style="color: rgb(102, 0, 204);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3"><span style="color: rgb(153, 51, 153);">50</span>(بابا مانکن)</font></span></span></span></li></ol> <ol><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">سبک نوشتاری:سیاسی (<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3">میدونم اخر سر از کهریزک در میاری)</font></span><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">شغل:دانش دزد&nbsp; <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3">(اورین)</font></span><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">&nbsp;<br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">اهنگ:&nbsp;&nbsp; </span><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span>CRY &nbsp;</span><span style="color: rgb(204, 51, 204);"> <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3">(عاشقشم)</font></span></span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">غذای مورد علاقه: فسنجون&nbsp; (<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3">اخ جون فسنجون)</font></span><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">صفت توصیف کننه شما:<span style="color: rgb(102, 0, 204);">باحال-پایه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">ا(((ایول)))</span></font><br> </span></span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">رنگ:<span style="color: rgb(102, 0, 204);">ابی اسمونی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> </span></span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">حیوانی ک ب ایشان تعلق خاطر دارید:<span style="color: rgb(51, 0, 51);">سگ پشمالو<font size="3"> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">(وووووووووواااااای ی ی ی)</span></font><br> </span></span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">شعار:<span style="color: rgb(102, 0, 204);">زندگی کردن عشق ودلداری است (<span style="color: rgb(255, 0, 0);">بابا عاشق)</span><br> </span></span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">سوسک شاخدار:یا خدا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; iheat it&nbsp; (<font size="3">اها پس چرا انداختی تو سر دبیر ادبیات)</font><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">تیم<span style="color: rgb(255, 0, 0);">: بی طرف&nbsp;&nbsp; (&nbsp; <font size="3">پرسپولیس)</font><br> </span></span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">تیکه کلام:<span style="color: rgb(255, 0, 0);">خوب خوب .....خیلی خوب&nbsp; (<font size="3">بله)</font><br> </span></span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">سبز: <span style="color: rgb(0, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="3">ای ول&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (اخر ی بلایی سرت میاد)</font></span></span><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">بینی:<span style="color: rgb(102, 0, 204);">کاش تو صورت وجود نداشت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(255, 0, 0);">(اخه عسیسم)</span><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"></span><br> </span></span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">ی بیت شعر:دلبرا دل بتو دادم ک ب من......(سانسور)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(255, 0, 0);">(<font size="3">منحرف)</font></span><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">مکالمه:مامان وبابا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">ا(ای گفتی)</span></font><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">خدافظی: پاپای گلی&nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3">(بای بای)</font></span><br> </span> <hr style="width: 100%; height: 2px;"></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">نام:سارا<span style="color: rgb(102, 0, 204);"></span></span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">سن 15<span style="color: rgb(255, 0, 0);">(بچه ای هنوز)</span><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">لقب ننه<span style="color: rgb(255, 0, 0);">(بهت میاداتفاقا)</span><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">وزن 55<span style="color: rgb(255, 0, 0);">(بابا بیشتری)</span><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">سبک نوشتاری:باحال -خاص<span style="color: rgb(255, 0, 0);">(موافقم)</span><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">شغل محصل <span style="color: rgb(255, 0, 0);">(من فک کردم بابای مدرسه ای)</span><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">اهنگ :همه چی داغونه<br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li></ol> <span style="color: rgb(204, 51, 204);"></span> <ol><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">صفت توصیف کننه شما همیشه شادو شوخ<span style="color: rgb(255, 0, 0);">(ب عبارتی لیخ ول خند)</span><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">رنگ <span style="color: rgb(255, 0, 0);">قرمزته (ایول)</span><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">حیوانی ک ب ایشان تعلق خاطر دارید:اهو <br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">شعار:سیاسی اگ گفتم میگیرنم<span style="color: rgb(255, 0, 0);">(خوب ک نگفتی)</span><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">سوسک شاخدار:زیز پام لهش میکنم<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> (جرعت داری ها)</span><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">تیم <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="4">پرسپولیس (ا ی و ل)</font></span><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">تیکه کلام: بله <span style="color: rgb(255, 0, 0);">(واقعا)</span><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">سبز:رنگ بیاد ماندنیدر زمان پیری<span style="color: rgb(255, 0, 0);">(اخه ننه تجربه ام ک داری)</span><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">بینی: خوش فرو البته مال خودم <span style="color: rgb(255, 0, 0);">(اعتماد ب نفست منو کشته)</span><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">ی بیت شعر: همه چی داغونه<span style="color: rgb(255, 0, 0);">(منظورت حمیدطالب زاده)</span><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);">مکالمه: زیاد فک ادم درد میاره<span style="color: rgb(255, 0, 0);">(میدونم تو تجربه داری )</span><br> </span></li><li><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><br> </span></li></ol><span style="color: rgb(204, 51, 204);">خدافظی: اگر بار گران بودیم و رفتیم اگر نامهربان بودیم رفتیم <span style="color: rgb(255, 0, 0);">(بری ک بر نگردی)</span></span> text/html 2012-02-13T16:04:37+01:00 fa-darya.mihanblog.com شهدای اینده هستیم http://fa-darya.mihanblog.com/post/22 <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="4">سلام ب دوستای عزیز دل خوبید خوش هستید .زود میرم سر اصل مطلب اغا شلمچه زورکی دیدی؟میدونم ندیدید اما حالا ببینید قراره مارو ببرن مناطق جنگی نشونمون بدن خو که چی بشه همین جا واسه شهیدان ی ختم قران راه میندازیم دیگ چرابریم این همه راه رو بابابیچاره مون کردن میگن اجباری خوب اخه رضایت نامه دیگه واسه چی میدن ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اخه ی مشت خاک دیدن داره ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟می گن باید هد بزنید چرا اخه چادر بپوشید بازم چرا اخه مظلوم گیر اوردن اما من عمرا چادر بپوشم چرا اخه بزور میبرین دیگ این شرطا واسه چیه اما ما میریم میترکونیم باچندتا از مدرسه ها میریم اگ از شاهد بیرون نیومده بودم خوب بود اما حالا چی؟ دلم پره ما ک رفتیم اگ شهید شدیم حلالمون کنید اما بقول سارا اشکال نداره ب جددر نسلمون دیگ حقوق میدن و جددرنسل بهترین امکانات مفتی دارن تازه گفتن موبایل ممنوع اما ما لپ تابم میبریم <br>اگر بار گران بودیم و رفتیم اگر نامهربان بودیم رفتیم بای </font><br></span> text/html 2012-02-06T20:57:43+01:00 fa-darya.mihanblog.com من اومدم خوش امدم http://fa-darya.mihanblog.com/post/21 &nbsp; <font size="3">سلام ب همه دوستای اجی من شبنا</font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><font size="3">هستم.قراره این وب گروهی شه منم اولین عضوم.من 8ساله هستم اما بهم میاد 20سالم باشه .من خیلی ارومم اما فاطی میگه جنم</font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif">اما باور کنید من خیلی خوبم. امیدوارم از حضورم خوشحال باشی <img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif">خوب دیگه بابای<br><font size="3"><span style="color: rgb(204, 102, 204);">اخ_________________راج شد</span></font><br><br> text/html 2012-01-28T20:35:42+01:00 fa-darya.mihanblog.com داستان های باحال عشقی http://fa-darya.mihanblog.com/post/20 <font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">یك روز آموزگار از دانش آموزانی كه در كلاس بودند پرسید:آیا می توانید راهی غیر تكراری برای بیان عشق،بیان كنید؟برخی از دانش آموزان گفتند با "بخشیدن "عشقشان را معنا می كنند.برخی "دادن گل و هدیه" و "حرف های دلنشین"را راه بیان عشق عنوان كردند.شماری دیگر هم گفتند "با هم بودن در تحمل رنجها و لذت بردن از خوشبختی "را راه بیان عشق می دانند.<br><br>در آن بین پسری برخاست و پیش از اینكه شیوه ی دلخواه خود را برای ابراز عشق بیان كند،داستان كوتاهی تعریف كرد:یك روز زن و شوهر جوانی كه هر دو زیست شناس بودند طبق معمول برای تحقیق به جنگل رفتند.آنان وقتی به بالای تپه رسیدند در جا میخكوب شدند.<br><br>یك قلاده ببر بزرگ،جلوی زن و شوهر ایستاده و به آنان خیره شده بود.شوهر ،تفنگ شكاری به همراه نداشت و دیگر راهی برای فرار نبود.<br><br>رنگ صورت زن و شوهر پریده بود و در مقابل ببر،جرات كوچكترین حركتی نداشتند.ببر،آرام به طرف آنان حركت كرد.همان لحظه مرد زیست شناس فریاد زنان فرار كرد و همسرش را تنها گذاشت.بلافاصله ببر به سمت شوهر دوید و چند دقیقه بعد ضجه های مرد جوان به گوش زن رسید.ببر رفت و زن زنده ماند.<br><br>داستان كه به اینجا رسید دانش آموزان شروع كردند به محكوم كردن آن مرد.<br><br>راوی پرسید:آیا می دانید آن مرد در لحظه های آخر زندگیش چه فریاد می زد؟<br><br>بچه ها حدس زدند از همسرش معذرت خواسته كه او را تنها گذاشته است!<br><br>راوی جواب داد:نه!آخرین حرف مرد این بود كه"عزیزم،تو بهترین مونسم بودی .از پسرمان خوب مواظبت كن و به او بگو پدرت همیشه عاشقت بود."<br><br>قطره های بلورین اشك،صورت راوی را خیس كرده بود كه ادامه داد :همه ی زیست شناسان می دانند ببر فقط به كسی حمله می كند كه حركتی انجام می دهد یا فرار می كند .پدر من در آن لحظه ی وحشتناك ،با فداكردن جانش پیش مرگ مادرم شد و او را نجات داد.این صادقانه ترین و بی ریاترین راه پدرم برای بیان عشق خود به مادرم و من بود.</font></font> text/html 2012-01-28T19:56:17+01:00 fa-darya.mihanblog.com خداو کودک http://fa-darya.mihanblog.com/post/17 <div id="postbody"><p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>الو ... الو... سلام&nbsp;&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>کسی اونجا نیست ؟؟؟؟؟&nbsp;&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>مگه اونجا خونه ی خدا نیست؟&nbsp;&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>پس چرا کسی جواب نمیده؟&nbsp;&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>یهو یه صدای مهربون! ..مثل اینکه صدای یه فرشتس .بله با کی کار داری کوچولو؟&nbsp;&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>خدا هست؟ باهاش قرار داشتم.. قول داده امشب جوابمو بده.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>بگو من میشنوم .کودک متعجب پرسید: مگه تو خدایی ؟من با خدا کار دارم ...&nbsp;&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>هر چی میخوای به من بگو قول میدم به خدا بگم .&nbsp;&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>صدای بغض آلودش آهسته گفت یعنی خدام منو دوست نداره؟؟؟؟&nbsp;&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>فرشته ساکت بود .بعد از مکثی نه چندان طولانی:نه خدا خیلی دوستت داره.مگه کسی میتونه تو رو دوست نداشته باشه؟&nbsp;&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>بلور اشکی که در چشمانش حلقه زده بود با فشار بغض شکست وبر روی گونه اش غلطید وباهمان بغض گفت :اصلا اگه نگی خدا&nbsp;&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>باهام حرف بزنه گریه میکنما...&nbsp;&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>بعد از چند لحظه هیاهوی سکوت ؛&nbsp;&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>بگو زیبا بگو .هر آنچه را که بر دل کوچکت سنگینی میکند بگو..دیگر بغض امانش را بریده بود بلند بلند گریه کرد وگفت:خدا جون خدای مهربون،خدای قشنگم میخواستم بهت بگم تو رو خدا نذار بزرگ شم تو رو خدا...چرا ؟این مخالف تقدیره .چرا دوست نداری بزرگ بشی؟آخه خدا من خیلی تو رو دوست دارم قد مامانم ،ده تا دوستت دارم .اگه بزرگ شم نکنه مثل بقیه فراموشت کنم؟&nbsp;&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>نکنه یادم بره که یه روزی بهت زنگ زدم ؟نکنه یادم بره هر شب باهات قرار داشتم؟مثل بقیه که بزرگ شدن و حرف منو نمی فهمن.&nbsp;&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>مثل بقیه که بزرگن و فکر میکنن من الکی میگم با تو دوستم .مگه ما باهم دوست نیستیم؟پس چرا کسی حرفمو باور نمیکنه ؟خدا چرا بزرگا حرفاشون سخت سخته؟مگه اینطوری نمی شه باهات حرف زد...&nbsp;&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>خدا پس از تمام شدن گریه های کودک:آدم ،محبوب ترین مخلوق من.. چه زود خاطراتش رو به ازای بزرگ شدن فراموش میکنه...کاش همه مثل تو به جای خواسته های عجیب من رو از خودم طلب میکردند تا تمام دنیا در دستشان جا میگرفت.&nbsp;&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>کاش همه مثل تو مرا برای خودم ونه برای خودخواهی شان میخواستند .دنیا برای تو کوچک است ...&nbsp;&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>بیا تا برای همیشه کوچک بمانی وهرگز بزرگ نشوی...&nbsp;&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>&nbsp;</strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="color: rgb(0, 0, 164);"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 14pt;"><font color="#b8b8b8"><font style="font-size: 8pt;"><font color="#d2d2d2"><font color="#d2d2d2"><strong>کودک کنار گوشی تلفن،درحالی که لبخندبرلب داشت <span style="color: rgb(255, 0, 0);">در آغوش خدا به خواب فرو رفت</span></strong></font></font></font></font></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p></div> text/html 2012-01-20T13:24:46+01:00 fa-darya.mihanblog.com . http://fa-darya.mihanblog.com/post/15 <img src="http://www.upsara.com/images/o56ukv6a39805c2ehgva.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"> text/html 2012-01-20T13:17:53+01:00 fa-darya.mihanblog.com میگذرد http://fa-darya.mihanblog.com/post/14 <img src="http://navid913.persiangig.ir/image/53230-5.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"> text/html 2011-12-29T15:08:42+01:00 fa-darya.mihanblog.com یاد باد ان روزگاران یاد باد http://fa-darya.mihanblog.com/post/11 <SPAN style="COLOR: rgb(102,0,204)"><SPAN style="COLOR: rgb(153,0,0)"><FONT size=3>سلااااااااام&nbsp; ب همه ی دوستان خوب&nbsp; من<BR>&nbsp;<BR>این آخرین پست وبم قبل از امتحانات نوبت اول هستش<BR><BR>تا یک ماه دیگر اینترنت ممنوع میباشد و طبق فتوای مامانی هرگونه استفاده از <BR><BR>گوشی همراه و اینترنت&nbsp; پی گرد مامانی ب دنبال دارد و حرام میباشد <BR><BR>اول به خاطر شیدا خانومی میریم به 13 سالگیییی<BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">کلاس سوم راهنمایی یه دبیر داشتیم خیلی قدش کوتاه بود <BR><BR>بچه ها بش میگفتن&nbsp;M کوتوله <BR>ازش متنفر بودیم<BR><BR>الانم ک اسمش اومد موهای تنم از نفرت سیخ شد<BR><BR>کلا با معلم مرد حال نمیکنم<BR>&nbsp; <BR>.....<BR>یه روز سرد آقا&nbsp;M از در کلاس وارد شد به داخل کلاس<BR><BR>همه به احترام از جاشون بلند شدن به جز هفت نفر گروه ما<BR><BR>ب یکی از بچه های دوم سپرده بودم تا اومد و نشست رو صندلی یه سطل آب سرد بریزه روش<BR><BR>خب آق&nbsp;M نشست و ....<BR><BR>یه دفعه دیدیم پنجره باز شد ....<BR><BR>Mسرشو برد بالا ببینه چه خبره.....<BR><BR>یه دفعه یه برگه از بالا افتاد رو میزش<BR><BR>توش نوشته بودن با خط نستعلیق : اگه منو دوس داری یه نگاه به بالا بنداز<BR><BR>البته این قسمتش بدون هماهنگی من بود<BR><BR>خب Mسرشو کرد بالا <BR><BR>یه دفعه یه سطل آشغال که پر از اب شده بود ریختن تو سرش<BR><BR>و جیم فنگ زدن به سوی کلاسشون<BR><BR>دیگه کلاس ما رو هوا بود ترکیدیم بس ک خندیدیم<BR><BR>20 سال جوان شدیم<BR><BR>&nbsp;<SPAN style="COLOR: rgb(102,51,102)">ماجرایه دیگه ایی از کلاس ما و&nbsp;M اینا :<BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">یه بار هم دو تا از بچه ها با مهارت خاصی ادامس چسبوندن به صندلی طوری ک <BR><BR>اصلا معلوم نبود و یه لایه از آدامس کاملا روی صندلی بود<BR><BR>اون روز Mکت و شلوارشو پوشیده بود و بدون اینکه به صندلی <BR><BR>نگاه کنه نشست روش<BR><BR>ما همه از خنده روده بر شده بودیم<BR><BR>اصلا هم متوجه نشد و درسشو داد<BR><BR>وقتی که تموم شد دست کشید کتش رو مرتب کنه که متوجه شد<BR><BR>وااااااایییییییییییییی<BR><BR>اصلا بروز نداد ، سرشو انداخت پایین و گفت خسته نباشید<BR>ولی معلوم بود از درون داره آتیش میگیره <BR><BR>بیچاره M<BR><SPAN style="COLOR: rgb(102,0,204)">بذار اعتراف کنم : <BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">یه بار دمپایی امام جماعت مدرسه رو انداختم توی W.C<BR><BR>مدیرمون در ب در دنبال دمپایی های امام جماعت میگشت<BR><BR>آخرم پیداش نکرد<BR><BR>رفت از سرایداری یه دمپایی پلاستیکی زنونه گرفت و امام جماعت بیچاره هم <BR><BR>پوشید و رفت<BR><BR>اونم پیاده <BR><BR>طفلی امام جماعت...<BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(102,0,204)">میریم هشت سالگی :<BR><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">من کلا 15 عدد پسر خاله و 5 دختر خاله دارم و من کوچیکه هستم<BR><BR><BR>یادمه عروسیه یکی از دختر دایی هام بود و علیرضا پسر یکی از دختر خاله هام <BR><BR><BR>2 ساله بود<BR><BR><BR><BR>من همیشه با پسرخاله هام میپلکیدم<BR><BR><BR>خوب ما از کامیون همسایه داییم رفتیم بالا ، البته من ب کسی اجازه ندادم قبل از خودم بره بالا<BR><BR><BR>همه دیگه ا.مدن بالا به جز حسین که 13 ساله بود ، من گفتم : حسین علیرضا رو پرت کن پایین<BR><BR><BR>اونم خودش و </SPAN></SPAN>یکی دیگه ازپسر خاله هام سر و پای علیرضا رو گرفتن و منم داشتم میشمردم ک اونا بندازن<BR><BR>علیرضا هم داشت جیغ میزد و منم میگفتم 1...2..3 بندااااز<BR><BR>اونا هم میگفتن: نه اشتباه شمردی ، یه بار دیگه بشمر <BR><BR>حدود 10 دفعه شمردم<BR><BR>حسین گفت آخرین باره بشمار که یه دفعه خالم رسید و دااد زد :<BR><BR>شیرین بی عقل بچت مرد&nbsp; <BR><BR>اونا هم علی رضا رو گذاشتن زمین و فرار کردن<BR><BR>دختر خالم از ترس با تاپ پرید تو کوچه<BR><BR>واایی یادم نمیره که چقدر دعوامون کردن<BR><BR>منم گفتم : من که زورم به پسره&nbsp; ترکت نمیرسه&nbsp; همش تقصیر حسین بود<BR><BR><BR>با پسر خالم خیلی خیلی دعوا کردن بیچاره خیلی&nbsp; ناراحت شد<BR><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(102,0,204)">: NEXT<BR></SPAN><BR>بازم رفته بودم خونه خالم <BR><BR>&nbsp;پسر خالم&nbsp; ک&nbsp; دوس ذارم سرشو بزنم تو دیوار منو گرفته بودن بالای لباسشویی<BR><BR>و میگفتن : میذاری خاله بیاد آبادان؟<BR><BR>منم میگفتم : نه و منو هی میبردن پایین تر <BR><BR>وایی یادم نمیره چقد ترسیده بودم<BR><BR>بالاخره بعد از 3 بار انداختنم توی لباسشویی و درشم بستن ک خالم اومد ب <BR><BR>دادم رسید<BR><BR>بعد از اون تا 12 سالگی باش حرف نزدم<BR><BR>الانم فقط گاهیی سر ب سرش میذارم ک دادش میره هوا<BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(102,0,204)">خب امیدوارم ک خیلی خیلی خندیده باشید چون خودمم که یادم میاد خیلی میخندم<BR><BR>هرکی بخونه و نظر نده مارمولک بره تو کفشش<BR><BR><BR><BR>تا بعد از امتحانا خدانگهدار...</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></SPAN><BR><SPAN style="COLOR: rgb(102,0,204)"><SPAN style="COLOR: rgb(153,0,0)"><FONT size=3><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="COLOR: rgb(102,51,102)"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="COLOR: rgb(102,0,204)"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="COLOR: rgb(102,0,204)"><BR></SPAN><BR></SPAN></SPAN></SPAN><BR><BR><BR></SPAN><BR><BR><BR><BR><BR><BR></SPAN><BR><BR></FONT></SPAN></SPAN> text/html 2011-12-05T12:34:39+01:00 fa-darya.mihanblog.com یادباد ان روزگاران یاد باد http://fa-darya.mihanblog.com/post/8 <span style="color: rgb(204, 51, 204);"><font size="3">سلام ب همه دوستای گلم.حال شما ؟خوب هستین؟خوب خداروشکر همه خوبین چون اگ خوب نبودین ک الان تو نت نبودین </font></span><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><br><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><font size="3">امروز نشسته بودیم بادختر عموم چرت وپرت میگفتیم ک یهو بحث خاطره بچگی های من شد.اخی چه دورانی بود بذارین چندتا از خاطرات واستون تعریف کنم.<br>از حالا بگم قصد توهین ندارم وفقط بخاطر اینکه شمارو بخندونم این موضوع رو تعریف میکنم بگذریم......<br>حداقل3-4ساله بودم واسه اولین بار رفتم مسجد . رفتم کنارامام جماعت ایسادم اولین باری بود ک همچین لباسی رو میدیدم.خوب رکعت اول نماز بود ک همه رفتن سجده منم کنجکاو شده بودم ببینم این عمامه سفیده ک تو سرشه چیه رفتم و عمامه تو سرشو برداشتم و گذاشتمش تو سر خودم هرچی اقایه میگف الله واکبر من متوجه منظور نمیشدم همه داخل نماز داشتن میخندیدن وای منم حالا دلم خوش بود ک ی کلاه اخوندی توسرمه و قهقه خنده میدادم اقاهم ی چشم غره میرف منم خیلی ناراحت شده بودم ک داره چپ چپ نگام میکنه رفتم و ی لیوان استیلی ک تو اب خوری گذاشته بود برداشتم زدم تو سر امام جماعت وای بچه ها اقاه داشت از سجده رکعت اخر بلند میشد ک باضربه من&nbsp; گف اخ و نماز ی ملتی خراب شد منم فوری بعد ضربه با عمامه فرار کردم و عمامه هم اناختم تو جوب اب&nbsp; ک پرش لجن شد </font></span><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/38.gif"><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><font size="3"><br>چند ماه بعدش مادر بزرگم میخواس بره سوریه قرار بود همه تو اون مسجده جمع بشن .خوب بازم رفتم مسجد تا رفتم تو سالن ی زنه رو دیدم ک لباس محلی تنش بود میدونید ک لباس محلی چقد پوفه ب مادر جونم گفتم&nbsp; چرا این زنه لباس عروس پوشیده اخه لباسش سفید وسبز بود مادر جونم گف این لباس محلی لباس عروس نیس ک خوب منم قبول کردم تو نماز همش لباسش نگاه میکردم ی دفعه چشمم ب ی کش افتاد ک از لباسش اویزون منم نامردی نکردم و</font></span><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/63.gif"><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><font size="3">رفتم کش دامنه رو کشیدم ک دانش از پاش در اومد اینجا شانس اورد ک شلوار زیر دامنه پوشیده بود وای زنه هم صف اول بود و بازم همه زنا مردن از خنده وباز نماز ملتی خراب شد بعدار اون دیگ همه بهم گفتن شیطون </font></span><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/40.gif"><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/85.gif"><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/71.gif"><br> <span style="color: rgb(102, 51, 255);"><font size="3">امروز فهمیدم ک دختر عمه م مریم&nbsp; ک ی سال ازم بزرگتره بهم از پله&nbsp; بالارفتن یادم داده. چه بی ربط .......<br>راستی یادم رف بگم تو 5 سالگی سر دوستم و ک دوسال ازم بزرگتر بود شکوندم خواهرش اومده بود در خونه میگف باید سرشو بشکونم و مامانم دم در ضعف کرده بود از خنده...... چند روز بعدش دختر همسایمون اود دنبالم ک بریم خونشون .خونشون سه خونه ما بود البته کنار خونه ما زمین بابا بزرگم بود چند پسر داشتن خاک میکردن تو ی پلاستیک من ایستادم گفتم نکنین&nbsp; الوده اس ی پسره ک حدود 9سالش بود گف بتوچه منم ناراحت شدم و کل خاکی رو ک جمع کرده بود ریختم&nbsp; روش پسره هم از این بچه سوسولا بود رف مادرشو اورد ایندفعه مامان وبابام هر دوتاشون ترکیده بوده ان از خنده اخه پسره حداقل 4برابر من بود و حریف من نشد بعد از اون پسره مثل مرگ&nbsp; ازم میترسه الانم ک یادم از&nbsp; قیافه پسره میاد خندم میگیره </font></span><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/78.gif"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span><font size="3"><span style="color: rgb(255, 153, 255);"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"></span></span></font><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3">پارسال تو ی شب سرد زمستونی مامانم در گیر ی تحقیقی بود شبانه روزی روش کار میکرد اما ی مسله ای جوابش بدس نمیومد شب تو خواب جوابش یادش میاد و پامیشه وشالسفید منو میپوشه و چراغ خوابم میگره دستش من از خواب بیدار شدم وای فک کردم روح دیدم دس گذاشتم ج__________یغ بابا</font>مم<font size="3"> از خواب پرید داد زد دزد وای تا چند هفته بهدش ما یادمون میومد و میخندیدیم</font></span> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><br> <span style="color: rgb(102, 0, 0);"><br> <font size="5">امیدوارم از این پست خوشتون اومده باشه و<span style="color: rgb(51, 51, 255);">نظر<span style="color: rgb(51, 0, 51);">یادتون نره هرکی اومد ونظز نداد دعامیکنم ی موش موقع خواب بپره تو سرو صورتش</span></span></font></span></span> text/html 2011-11-15T08:50:24+01:00 fa-darya.mihanblog.com همه جوره اما خلاصه http://fa-darya.mihanblog.com/post/6 <font size="3">با سلام ب همه دوستای گلم خیلی وقت اپ نکردم راستش ی مدته اصلا حال وحوصله نت ندارم&nbsp; تو این مدت اتفاقای ازیادی</font><font size="3"> افتاده از نظیر .عقد فامیل درجه اولم ک ب علت ..... کنسل شد .دست منم ک شکست انگشت الی هم تو هندبال ضربه دید اما نشکست دکتر بهش اتل داده هرکی میپرسه دستت چی شده من میگم تیر خورده </font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"> <font size="3">روز 13 ابان یکی منو سر کار گذاشت اما بعدش مجبور شد عذر خواهی کنه ک دلم خنگ شد مجبورش کردم ک عذر خواهی کنه غرورش له کنه </font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/78.gif"><font size="3">روز عرفه مارو بردن امامزاده شافضل حدس بزنین کی رو دیدم&nbsp; &nbsp; <font size="5">ناصری<font size="3"> بود داشت فرش پهن میکرد ک اخرشم باکفش اومد روفرشارد شد .روز توپی بود زبان فارسی پرید اما حال معاون گلم بدشد من احساساتی شده بودم و گریه م گرفت و ثمین وسارا نامرد داشتن ازم میخندیدن مهدیه نامردم در میاره میگه کمترفیلم بازی کن اما خداییش بدجور ترسیده بودم .بچه ها قضیه پیداشدن جنازه بی سر تو بین درختای خارستون شنیدین دیروز خانم کرایی ماجرا روتعریف کرد&nbsp; اگ خواستین خبربدین ماجرارو رو می زنم تو ادامه مطلب .خوب خداروشکر شهربازی اریاگانم ک افتتاح شد من رفتم اما اصلا خوب نبو پیشنهاد میکنم اصلا نرید بخصوس سینماسه بعدی ک نوشته 6بعدی .بچه ها من قرار فردا با گروه تواشیح ازطرف اموزش پرورش بهبهان برم&nbsp; دزفول .دیروز یاسمن میگف 4روز نیستی از دوریت سکته میکنیم امادر عوض کلاس ارومه خوبه&nbsp; میبینی تورو خدااین دوست من ادم فروشه .امسال ی معلم گل داریم دبیر جغرافیامون خانم اموزگاری ک عاشقشم واسه زنگ جغرافیا روز شماری میکنم برعکس دفاعی ک ازش بیذارم اخه دختر چ گفته ب دفاعی مگه پسریم ک بریم سربازی ک اموزش نظام حمع میدن یا تفنگ مبدن دستمون راستی اقای فرحمندیانم رفته مکه مافوق عربی نداریم .بچه ها درخت کنار مدرسه هاجرشبیه ب قلبه اگ دقت کنید متوجه میشید خیلی حرف داشتم ک بزنم ام همش بادم رفت خوب دیگ من برم درس بخونم تا درود بدرود راستی نظر یادتون نره&nbsp;</font></font></font>